Kohatasu ühes kuus ühele lapsele

Alates 01. jaanuarist 2019 peab  lapsevanem tasuma 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast ühe lapse kohta kuus (kogu aasta).

Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele on:


alates 01.01.2019  75 eurot (st 15% 500 eurost),

Kui pere 2 või enamat last kasutavad kohta munitsipaallasteaias või -hoius, siis pere teise lapse eest tasutakse kohatasu 50% ning kolmanda ja iga järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed olema Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linna ühel aadressil.

http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2016063000115