Kohatasu ühes kuus ühele lapsele

 

 

Alates 01.01.2018    70,50  (st 15 % 470 eurost)

Kui pere 2 või enamat last kasutavad kohta munitsipaallasteaias või -hoius, siis pere teise lapse eest tasutakse kohatasu 50% ning kolmanda ja iga järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed olema Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linna ühel aadressil.

http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2016063000115