Muumi

9.rühm – Muumi  
Rühma telefon: 53054280
Rühma e-post: muumi@maarjamoisa.tartu.ee
Õpetajad: Ainu Sippol
  Ülle Miller
   
Õpetaja abi: Rahhil Vaasa
Laste arv: 24

Muumi

Muumi rühma lapsed armastavad tervislikke eluviise, viibida palju looduses, laulda ja tantsida, käia teatris ja ise näidelda! Esmatähtsad on laste heaolu, turvalisus, tervis ja sõbralikud suhted nii laste kui ka täiskasvanute vahel.