Piilu

3.rühm – Piilu

 
Rühma telefon: 53008415
Rühma e-post: piilu@maarjamoisa.tartu.ee
Õpetaja: Piret Tõruke-Kivi
Õpetaja abistav töötaja: Ave Kivimaa
Õpetaja abi: Kristi Kikerpill
Tüflopedagoog Reet Raud
Laste arv:

8

Piilu

Nägemispuudega laste väikesearvulises rühmas väärtustame last kui isiksust.

Peame väga oluliseks mängulist õpet ja koostööd lastevanematega.