Vasuvõtuajad

Direktor Kai Kens vastuvõtt eelneval kokkuleppel: esmaspäev kell 15.00-18.00

                                                                                kolmapäeva kell 9.00-12.00

Tüflopedagoogide ja logopeedide vastuvõtt eelneval kokkuleppel:

Tüflopedagoog Reet Raud

Tüflopedagoog Aino Maller

Logopeed Mari Kabel

Tasandusrühma logopeed Maire Tikker

Lisainfo rühmaõpetajatelt