Lasteaiast

Põhiväärtused: lähtume lapse individuaalsusest, erivajaduste väljaselgitamisest ja igakülgsest toetamisest, eesti rahvakultuuri ja demokraatia  väärtustest.

Väärtustame: looduse tähtsust lapse kasvatajana, koduloolisuse ja lastepärasuse printsiibi rakendamist, õppimist tundel põhineva elamuse liitmisel õpitu paremaks meeldejäämiseks, õpetajate head loodusetundmist, pärimuskultuuri põhjalikku tundmist ja kasutamist, muinasjutu ja omaloomingulise muinasjutu kasutamist lapse õpetamiseks või lõbustamiseks, säästlikkust ja looduskaitset, liikumist lähilooduses ja loodusobjektide vaatlemist  erinevatel aastaaegadel, looduses ohutult liikumist ja ühisüritusi looduses, õppimist kogemusliku ja elamusliku kaudu, kasvatamist positiivsuse läbi, uute teadmiste omandamine mänguliselt.
 

         Lasteaed avati 1977. aasta veebruaris ning samal aastal alustasid tulemuslikult tööd erirühmad nägemisprobleemidega lastele.   Erirühmade olemasolu ning loodushoidliku ja isamaalise suunitlusega kasvatustöö ongi märksõnad, mis tähistavad lasteaia eripära. Lasteaia paiknemine liigirohkes, saastamata õhuga Mathieseni pargis on võimaldanud rajada loodushuvi äratava kasvukeskkonna, mille saastamata õhk toetab laste tervist. 

Õueala võimaldab lapsel valida erinevate,  vanemate ja õpetajate poolt spetsiaalselt nende tarbeks valitud lapsesõbralike, ohutud atraktsioonide vahel.  

Lasteaed on vanemate seas hinnatud tänu pedagoogiliselt pädevale personalile, rühma meeskonna väga heale koostööle lapsevanemaga. Oodatud on traditsioonilised üritused nagu perepäev, rahvakalendri päevad, sügisesed sibullillede, kevadised Sinilillede jõe, Lõpetajate allee istutamise päevad.

Mudilaste sportimisharjumused kinnistuvad kogenud pedagoogi juhendamisel spordisaalis, sobiliku ilma puhul toimuvad spordiüritused valdavalt  õues.

Muusikalisi teadmisi saadakse nii suures saalis kui õues - õppe ajal linnulaulu kuulates.

Heakorrastatud ja kauni õueala ning jõulukaunistuste eest on lasteaeda tunnustanud mitmed Tartu linnapead. Lasteaiale on 23. juunil 2005 omistatud Eest Vabariigi peaministri tänukiri Kaunile Eesti kodule. Lasteaed on Vabariigi Presidendi „Kaunis Eesti kodu 2006“ võitja.

Alates  2012.  aastast kasutatakse metoodikat  „Kiusamisest vaba lasteaed“. 

Alates 2016. aasta destsembri kuust  oleme liitunud Tervist Edendavate Lasteadade võrgustikuga