Lepatriinu

2.rühm – Lepatriinu  
Rühma telefon: 53029118
Õpetaja: Külliki Matson
  Doris Tammela
Õpetaja abi: Liivia Matrossova
Laste arv: 20

Lepatriinu

Mäng on meie töö. Mängides saame suuremaks ja  targemaks, õpime üksteisega arvestamist, hoolivat suhtumist kaaslastesse ja ümbritsevasse. Õpime tervislikku toitumist, lõunauinaku vajalikkust, õues lustimist ja ohutut liiklemist.

Me oleme heade muinasjuttude  usku…sest seal lõpeb kõik hästi.

Koos lastevanematega oleme loonud lastele vahvad mängunurgad ja meil on mõnusalt usalduslik ning  meeldivalt rahulik õhkkond.

Meie juures on täpiline meeleolu:  oleme mängulised, usinad ja positiivse suhtumisega nii väikesed kui suured. Oleme avatud uutele ideedele ja headele mõtetele, mis aitab kaasa meie mõnusale koostööle.