Linnupojad

12.rühm – Linnupojad  
Rühma telefon: 53053869
Õpetajad: Sirje Jürimäe
  Maris Saar
Õpetaja abi: Kersti Ein
Laste arv: 20

Linnupojad  

Kõige olulisem on hea koostöö, positiivne suhtumine ja rõõmus meel! Kõikide arvamustega arvestatakse, kõik lapsed on võrdsed, kõikidesse suhtutakse sallivalt ning austavalt!  Oleme liitunud "Kiusamisest vaba" projektiga, kujunenud on üksteist arvestav ja kaasav suhe. Toimuvad nii väljasõidud, ühisüritused, teemapeod, ühised koosistumised koos laste ja vanematega.