Muumi

9.rühm – Muumi  
Rühma telefon: 53054280
Õpetajad: Ainu Sippol
  Mailis Tull
Õpetaja abi: Rahhil Vaasa
Laste arv: 20

Muumi

Muumi rühma lapsed armastavad tervislikke eluviise, viibida palju looduses, laulda ja tantsida. Esmatähtsad on laste heaolu, turvalisus, tervis ja sõbralikud suhted nii laste kui ka täiskasvanute vahel.