Naerusuu

8.rühm – Naerusuu  
Rühma telefon: 53025581
Õpetaja: Eveli Lumi
Õpetajat abistav töötaja: Mari Polkovnikov
Õpetaja abi: Marika Sumberg
Laste arv: 20

Naerusuu

Meie rühma motoks on: „Hea sõna, naeratus ja pikk pai!“

Peame oluliseks jagada terviseteadmisi seoses tervisliku toidu, liikumise, hügieeniga.

Õpime olema julged, sõbralikud, loovad, rõõmsameelsed ja uudishimulikud.

Näitame emadele-isadele oma tegemisi ja saavutusi. Märkame ja hindame ilu meis enestes ja meie ümber.

Oleme üksteise suhtes sallivad, väärtustame enda ja teiste vajadusi.