Tibu

3.rühm – Tibu  
Rühma telefon: 53058318
Rühma e-post:

tibu@maarjamoisa.tartu.ee

Õpetajad: Viivi Rae
  Merle Münti
Logopeed: Maire Tikker
Õpetaja abi: Mare Mikk
Laste arv: 12

Tibu

Meil on sõbralik, üksteist arvestav ja toetav õhkkond. Tibu rühmast sirguvad teadmishimulised ja rõõmsameelsed lapsed, kelle päevad on täis avastamisrõõmu.  Kõik tegevused on mängulised, valikuid võimaldavad, loovust ja tegutsemisrõõmu pakkuvad. Väärtustame  tervislikke eluviise, füüsilist aktiivsust ja koostööd koduga.