Toiduraha arvestamise kord

Toitlustamine Tartu Maarjamõisa Lasteaias

 

Alates 21.10.2014 toimetab Lasteaia köögis Baltic Restaurants Estonia AS

 

Toidupäeva maksumus alates 01.01.2018 1.60 (hommikusöök 0,40 senti, lõunasöök 0,80 senti ja oode 0,40 senti).

 

Toiduraha arvestamine on jooksva kuu arvel kohatasu ning eelmise kuu toidukulu arvestus tegelike toidukordade järgi. Kui lapse puudumisest ei ole õigeaegselt teavitatud, kajastub see arvel toidukuluna. Mitmepäevase puudumise korral tuleb vanemal teavitada lapse lasteaeda toomisest eelmisel päeval.

 

Lapse puudumisest tuleb teavitada toitlustamisele eelneval päeval hiljemalt kella 12.00-ks. Kui vanem ei teata lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb vanemal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.

Kui vanem soovib, võib ta loobuda ühest või mitmest toidukorrast (nt hommikusöögist) kirjalikku taasesitamist võimaldava (nt meili teel esitatud) avalduse alusel, mis on esitatud vähemalt nädal aega enne toidukorrast loobumist.

 

Toiduraha ja kohatasu maksmise tähtaeg on jooksva kuu 20.kuupäev

 

Kui Teil on toidukulu arvestamise kohta täpsustavaid küsimusi, pöörduge palun julgesti lasteaia juhtkonna poole.

Laste arvetega seotud küsimuste korral võib pöörduda raamatupidaja Merilin Möller poole telefonil 7361167.