Putukate Kodu

Putukate KoduPutukate kodu
25.06.2020

Putukate ja taimede liigirikkuse arendamiseks on  lasteaias jäetud väike muruplats  niitmata.

See ala on väljaspool laste mänguplatsi ja tähistatud sildiga "Putukate Kodu".