Täiendavad meetmed Tartu linna haridusasutuses seoses COVID - 19 leviku tõkestamiseks

Täiendavad meetmed Tartu linna haridusasutuses seoses COVID - 19 leviku tõkestamiseks
12.03.2020

Tulenevalt Maailma tervishoiuorganisatsiooni WHO  otsusest kuulutada välja

koroonaviiruse pandeemia ning tõsiasjast, et viirus levib täna kõikides Euroopa Liidu riikides,

hindab terviseamet koroonaviiruse kohapealse piiratud leviku riski kõrgeks. Välisministeerium

soovitab täna viiruse leviku tõkestamiseks hoiduda igasugustest välisreisidest.

Kui Tartu Linnavalitsuse hallatavas lasteasutuses käiv laps või tema pereliikmed, kellega tal

on igapäevane kokkupuude, on viimase 14 päeva jooksul saabunud või saabuvad välisriikidest,

tuleb asutustel sellise informatsiooni saamisel laps suunata koju ja mitte lubada teda lasteasutusse

14 päeva jooksul välisriigist naasmisest arvestades.