Tartu linn kutsub lapsevanemaid üles ka mais võimalusel lapsi lasteaeda veel mitte tooma

Tartu linn kutsub lapsevanemaid üles ka mais võimalusel lapsi lasteaeda veel mitte tooma
27.04.2020

21. aprill / Tartu Linnavalitsus otsustas tänasel istungil, et kuivõrd eriolukorrast tulenevalt lasteaiateenus tavapäraselt ei toimi, ei nõuta lapsevanematelt linna lasteaedades ja -hoidudes koha kasutamise eest tasu ka maikuus.

Et eriolukorrast tingituna lasteaia ja -hoiuteenus tavapärasel moel sisuliselt ei toimi, on Tartu Linnavalitsus varasemalt juba loobunud lapsevanematelt kohatasu nõudmisest perioodi 16. märts kuni 30. aprilli eest. Eriolukorra ajal ei ole linna lasteaedades kohalolevate laste arv päeviti olnud suurem kui 200, kokku finantseerib linn enam kui 6000 lasteaia- või -hoiukohta.

Kuna koolid jäävad kuni õppeaasta lõpuni distantsõppele ja suuremates gruppides õpilasi koolimajadesse ei kogune, siis soovitab linnavalitsus võimalusel ka lasteaialapsi jätkuvalt kodus hoida. "Eriolukorra ajal, mil endiselt püsib nakkusoht, soovitame kõiki kogunemisi vältida ja nii kooli- kui ka lasteaialastel kodus püsida," ütles linnapea Urmas Klaas.